လက္ပံေတာင္းေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥ ၄ ပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ ေျပလည္မႈမရ | DVB