ေဟာင္ေကာင္ ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးကုိ အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ
ေဟာင္ေကာင္ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၂ ဦးကို ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ဆံုး တရား႐ုံးက ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ အာမခံနဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ လူထုဆႏၵျပပြဲအတြင္း တရားမဝင္ လူစုမႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ဂ်ိဳရႊာေဝါင္နဲ႔ နာသန္ေလာ္တို႔က အယူခံဝင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အယူခံကို ဆိုင္းငံ့ထားအၿပီးမွာ ခုလို အာမခံနဲ႔ လႊတ္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္အရြယ္ ဂ်ိဳရႊာေဝါင္၊ အသက္ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ နာသန္ေလာ္နဲ႔ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ အဲလက္စ္ေခ်ာင္တို႔ဟာ ေဟာင္ေကာင္ကို ဒီမိုကေရစီ အျပည့္အဝေပးေရး တ႐ုတ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ထီးလႈပ္ရွားမႈလို႔ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ၇၉ ရက္ၾကာ ဆႏၵျပပြဲေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ အဓိကလမ္းေတြကို ပိ္တ္ဆို႔ခဲ့တာပါ။ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ၃ ဦးကုိ ေဟာင္ေကာင္ အယူခံတရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ အာမခံေလွ်ာက္ထားခဲ့တဲ့ ေဝါင္နဲ႔ ေလာ္တို႔ကို ေဟာင္ေကာင္ေဒၚလာ ၅ ေသာင္းစီ အာမခံေငြနဲ႔ ေနာက္ဆံုး အယူခံတရား႐ုံး အႀကီးအကဲ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ေဂ်ာ္ဖရီမာက အာမခံေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲလက္စ္ေခ်ာင္ကေတာ့ အာမခံေလွ်ာက္ထားမႈ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။

More News
Up