လက္ပံေတာင္းေတာင္အေရး ၄ ပြင့္ဆိုင္တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြး | DVB