စစ္ကိုင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္ တလေက်ာ္ၾကာ ရပ္နား

လႊတ္ေတာ္ကို ပါတီစံု၊ အလႊာစံုက လာၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ တဦးနဲ႔တဦး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က မွာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒသမ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ကေန ၂၄ ရက္ေန႔ထိ ၁၄ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို     ၁ လေက်ာ္ၾကာ   ရပ္နားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုတႀကိမ္ ျပန္လည္က်င္းပတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒသမ ပံုမွန္အစည္းအေဝးအတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၄ ဦးက ေပးပို႔တင္ျပထားတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း ၇၂ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္း ၂၂ ခု၊ အဆို ၄ ခု၊ ဥပေဒမူၾကမ္း ၃ ခုတို႔မွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၅၈ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ၃၅ ခု၊ အဆို ၂ ခုတို႔ကို စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာတခုကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ ဥပေဒမူၾကမ္း ၂ ခုမွ ၁ ခုကိုသာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးေကာ္မတီကို စိစစ္ရန္ လဲႊေျပာင္းေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းက “က်ေနာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ဟာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္တယ္။ လႊတ္ေတာ္ကို ပါတီစံု၊ အလႊာစံုက လာၾကတာျဖစ္ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အခ်င္းခ်င္းဆိုတဲ့အျမင္နဲ႔ တဦးႏွင့္ တဦး ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္၊ တစိတ္တဝမ္းတည္း စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ဥပေဒေတြကို တခုၿပီးတခု ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ တည္ဆဲဥပေဒေတြအားလံုးက ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ ဥပေဒေတြမဟုတ္လို႔ ေခတ္ကာလနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မျဖစ္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္၊ လက္ေတြ႔မွာ အံဝငခြင္က်မရွိတဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္လာရင္ ျပင္ဆင္ရမွာပါ”လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္း ပံုမွန္အစည္းအေဝး ၁၀ႀကိမ္၊ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ၁ႀကိမ္၊ အထူးအစည္းအေဝး ၁ ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ၅၂၂ ခု၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ၂၁၇ ခု၊ အဆို ၁၁ ခုတို႔ကို တင္သြင္းေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီထဲက အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝးထိ စိစစ္ၿပီး ကတိျဖစ္ေမးခြန္း ၁၈၂ခု၊ အတည္ျပဳ ေအာင္ျမင္တဲ့အဆို ၁၁ ခု ရွိပါတယ္။ ဥပေဒအေနနဲ႔ အသစ္ေရးဆဲြအတည္ျပဳႏိုင္မႈ ၁ ခု၊ ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ ၂ ခုကို ေဆာင္ရြက္ထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးကို တလေက်ာ္ၾကာ ရပ္နားထားမွာျဖစ္ၿပီး လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလ ဆန္းမွာ ၁၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ျပန္လည္ေခၚယူမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up