‘ကို႔ယို႔ကားရား’႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားကို ေျပာင္းလဲ႐ုိက္ကူးရန္သေဘာတူညီမႈရရွိ - DVB