ဂီတသက္တမ္း ၂၅ ႏွစ္ျပည့္ မာရဇၨ၏ တကိုယ္ေတာ္ေျဖေဖ်ာ္ပြဲ (ဓာတ္ပံု) | DVB