ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ​​သီးႏွံဖ်က္ပုိးမ်ား ကာကြယ္ရန္​ ​နည္းပညာေပးအဖြဲ႔မ်ား ​ေစလႊတ္​ | DVB