ကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္အထင္ႀကီးမႈေၾကာင့္ အေမရိကန္အသင္း ကမၻာ့ဖလားေျခစစ္ပဲြ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဟု သုံးသပ္ | DVB