ကေနဒါတြင္ မြတ္ဆလင္႐ုိးရာ မ်က္ႏွာဖုံးအုပ္ဝတ္ဆင္မႈ မလုပ္ရန္ ဥပေဒထုတ္ တားျမစ္

ကေနဒါႏုိင္ငံ ကြီးဘက္ၿမိဳ႕ အမ်ားျပည္သူ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ေနရာေတြမွာ  မြတ္ဆလင္႐ုိးရာ မ်က္ႏွာကိုဖံုးအုပ္ထားတဲ့ ဝတ္ဆင္မႈမ်ိဳး မလုပ္ဖို႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္ေန႔က   ဥပေဒထုတ္ျပန္ၿပီး တားျမစ္လိုက္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ ဒါဟာ မြတ္ဆလင္အမ်ိဳးသမီးေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံတာလုိ႔ ေဝဖန္ပါတယ္။ နယူးဒီမုိကရက္ပါတီေခါငး္ေဆာင္ ဂ်မီး ဆင္းက “အစိုးရက ျပည္သူေတြကို ဘာဝတ္ရမယ္။ ဘာမဝတ္ရဘူးဆုိၿပီး ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ အဲဒီလုိ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာမွာ တခ်ိဳ႕လူေတြကို သြားထိခုိက္တယ္။ ဒီဥပေဒဟာ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး အေျခခံမူေတြကုိ ခ်ိဳးေဖာက္ပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒမွာ အက်ံုဳး၀င္သူေတြကေတာ့ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ ေဆး႐ုံနဲ႔ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up