သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဌာနဆုိင္ရာအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့အပိုင္းမွာ ဌာနဆုိင္ရာအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ အားနည္းေနတယ္လို႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးက ေျပာပါတယ္။ ေအာက္တိုဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္ဒါဟိုတယ္မွာ က်င္းပတဲ့ ေဘးအႏၲရာယ္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းေရႊက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သဘာဝေတြ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔တဲ့အခ်ိန္မွာ ေပးပို႔တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ မျပည့္စုံတာေတြေၾကာင့္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ေရာက္တဲ့ သူေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးတာေတြနဲ႔ အကူအညီ အေထာက္အပ့ံေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့အပိုင္းမွာလည္း ေနာက္က်တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဌာန အပါအဝင္ အဖဲြ႔အစည္းေပါင္း ၁၂ ဖဲြ႔က သဘာဝေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အဖဲြ႔အလုိက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

More News
Up