အေ၀းထိန္းခလုတ္ျဖင့္ ေဖာက္ခြဲႏိုင္သည့္ လက္လုပ္မိုင္းမ်ား ေမာင္ေတာတြင္ သိမ္းဆည္းရမိ | DVB