ျပည္သူ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ကို ဆင္းရဲတြင္းမွ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ဟု တ႐ုတ္သမၼတ ေျပာ

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ
လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ သန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ကို ဆင္းရဲတြင္းကေန ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ တ႐ုတ္သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္က ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ိဳသားကြန္ဂရက္မွာ တ႐ုတ္သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္က ေျပာၾကားလုိက္တာပါ။ တ႐ုတ္သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္က “ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝဟာ ေတာက္ေလွ်ာက္ ပိုမိုတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူဗဟိုျပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အယူအဆဟာ ျပည္သူူ႔အက်ိဳးျပဳစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာကေနတဆင့္ အျမစ္တြယ္လာၿပီး အဲဒီစီမံကိန္းေတြကေန ျပည္သူေတြ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရမႈဟာလည္း အေတာ္ကို တုိးတက္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆင္းရဲမႈတုိက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းဟာလည္း ႀကီးႀကီးမားမား ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ပါတယ္။ သန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တဲ့   ျပည္သူေတြကို ဆင္းရဲတြင္းကေန ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းကို ၁၀ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၄ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏု္ိင္ငံဟာ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ က႑ေတြမွာ သိိသိသာသာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာခဲ့တယ္လို႔လည္း သမၼတ ရီွက်င့္ဖ်င္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

More News
Up