ပီ႐ူးတြင္ အေလးခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၃ တန္ရွိ ကိုကင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပုိက္လုံးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB