ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ား လႉဒါန္းေသာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရးဌာနသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ | DVB