ဒီပါဝလီေန႔ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား က်င္းပ

ဒီကေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ဟာ ဒီပါဝလီေန႔ျဖစ္ျပီး ဒီပါဝလီပူေဇာ္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြ က်င္းပေနၾကပါတယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြက ဒီပါဝလီေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေနအိမ္ေတြမွာ သစ္သီးေတြမုန္႔ေတြနဲ႔ ပူေဇာ္ပသၾကသလို နီးစပ္ရာ ဘုရားေက်ာင္းေတြမွာလည္း လာေရာက္ပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြရဲ႕အဆိုအရ ဒီပ ဆိုတာ မီးအလင္းေရာင္ကို ေခၚဆိုတာျဖစ္ၿပီး ဒီပါဝလီ ဆိုတာ ဆီမီးခြက္ေတြ စီတန္းထြန္းညႇိပူေဇာ္တဲ့ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လတိုင္းလတိုင္းမွာ လကြယ္ဟာ အေမွာင္ဆံုးေန႔ျဖစ္ၿပီး တႏွစ္ပတ္လံုးမွာ သီတင္းကြၽတ္လကြယ္ဟာ အေမွာင္ဆံုးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒီပါဝလီေန႔ဟာ ကာလီမယ္ေတာ္ ရွိခိုးတဲ့ပြဲထဲမွာ အႀကီးမားဆံုး ရွိခိုးတဲ့ပြဲျဖစ္ၿပီး  ဘုရားေက်ာင္းတိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ ဆီမီးခြက္ေတြ စီတန္းထြန္းညႇိကာ ဘုရားမီးပူေဇာ္ၾကပါတယ္။ ဒါကို အစြဲျပဳၿပီး မီးထြန္းပြဲေတာ္ ဒီပါဝလီလို႔ ေခၚေဝၚၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up