ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည့္ ျမန္မာဓာတ္ပံုသတင္းေထာက္ ၂ ဦး ေနရပ္ျပန္ | DVB