ေရႊဘိုတြင္ ဆိုင္ကယ္တိုက္မႈေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ေသဆံုး | DVB