အုိင္ယာလန္တြင္ ႏွစ္ ၅၀ အတြင္း အဆုိးဆုံးမုန္တုိင္း တုိက္ခတ္၊ လူ ၃ ဦး ေသဆုံး | DVB