သမုိင္းတေလွ်ာက္ အဆုိးရြားဆုံး ေတာမီးေၾကာင့္ ကယ္လီဖိုးနီးယားတြင္ လူ ၄၀ ေသဆုံး | DVB