လာမည့္ ၂ လအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံလုပ္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB