အသက္ ၆ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးအား အဓမၼက်င့္ရန္ ႀကံစည္သူကို အမႈဖြင့္ | DVB