ေပါင္ ၃ သိန္းေက်ာ္တန္ကားအမုိးေပၚ တက္ေျပးသူအား ကားပိုင္ရွင္ ထုိးႀကိတ္ (႐ုပ္သံ) | DVB