စပါးအံုးေႁမြကို အၿမီးကကိုက္ၿပီး ကူညီဖမ္းျပသည့္ ကေမာၻဒီးယားအမ်ိဳးသား (႐ုပ္သံ) | DVB