တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစရန္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္ကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel မွာ ဒီကေန႔ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွာ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖို႔နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္ျခင္းကိစၥနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ခံရသူေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈရွိေစဖုိ႔ ဥပေဒပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေကာင္းမြန္စြာ ရရွိေစဖို႔ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဆြးေႏြးရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအေထာက္ကူျပဳသူမ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာပါတယ္။ ဒီကေန႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးက ရရွိလာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကို ေပးပို႔သြားမယ္လို႔လည္း ဦးႀကီးျမင့္က ေျပာပါတယ္။

More News
Up