ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ ရဲေျဖရွင္းေပးေနစဥ္ ၾသစေၾတးလ်အဘုိးအုိကုိ ထုိင္းအမ်ိဳးသား ထုိးႀကိတ္ (႐ုပ္သံ) | DVB