ေခ်ာင္းျဖတ္ကူးသည့္ ႏြားလွည္း ေရစီးႏွင့္ေမ်ာပါ၊ မိသားစု ၃ ဦး ေသဆုံး | DVB