၅၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုပ္ရွင္သက္ႀကီးပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ က်င္းပ | DVB