ကမာၻ႔အလိုရွိဆံုး အုိင္အက္စ္အဖြဲ႔ဝင္ ဆယ္လီဂ်ဳံးစ္ ဒ႐ုန္းတုိက္ခိုက္မႈအတြင္း ေသဆံုး | DVB