ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္းတြင္ ကားႏွင့္ဆုိင္ကယ္တုိက္မိ၊ ၁ ဦး ေသဆုံး | DVB