စပိန္အမ်ဳိးသားေန႔ဂုဏ္ျပဳပြဲ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသည့္ တုိက္ေလယာဥ္တစင္းပ်က္က်၊ ေမာင္းသူ ေသဆုံး | DVB