ခ်င္းမုိင္ နာမည္ႀကီး ၀ပ္ဆြန္ေဒါက္ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္ဟု တိုင္တန္းခံရ | DVB