ကမာၻ႔ဖလားေျခစစ္ပြဲမေအာင္ျမင္မႈအား ေမ့ပစ္၍ အသင္းအေပၚအာ႐ုံစုိက္ရန္ ဆန္းခ်က္ဇ္ကုိ နည္းျပေျပာ | DVB