အဂၤပူၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေတာဆင္႐ိုင္း၀င္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေန | DVB