တီးတိန္ၿမိဳ႕အနီး ေခ်ာက္ထဲ၌ ေပ်ာက္ဆံုးအိမ္စီးကား ေတြ႔ရွိ၊ လူ ၂ ဦး ေသဆံုးလ်က္ေတြ႔ | DVB