မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလ်ံ ျဖစ္ပြားေန (ဓာတ္ပံု) | DVB