တုိက္စစ္လိုက္ပါကစားမႈ အားနည္း၍ ဂုိးရရန္ ႐ုန္းကန္ေနရဟု ေက်ာ္ကိုကို ေျပာ | DVB