ထီးခ်ဳိင့္တြင္ ဘိန္းစိမ္း က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဖုိး ဖမ္းမိ | DVB