ဘန္ေကာက္တြင္ ေရႊေရာင္လက္ဖက္ေျခာက္ထုပ္မ်ားအတြင္းမွ အိုက္စ္မူးယစ္ေဆးမ်ား ဖမ္းမိ | DVB