ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ တည္းခုိခန္းတြင္ တည္းခိုသူတဦးထံမွ လက္ပစ္ဗံုး သိမ္းဆည္းရမိ | DVB