ကားေမာင္းေနစဥ္ ဗြီဒီယို႐ုိက္ကူးခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ၂ ဦး ကားခ်င္းတုိက္မိၿပီး ေသဆုံး (႐ုပ္သံ) | DVB