မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွ အခ်ဳပ္သား ၆ ဦး အခ်ဳပ္အခန္းေဖာက္ ထြက္ေျပး | DVB