အေမရိကန္ဗံုးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္အေပၚ ပ်ံသန္းၿပီး ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္ (႐ုပ္သံ) | DVB