သမၼတ ထရမ့္က ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရက္စ္ေတလာဆန္ကို အုိင္က်ဴစမ္းသပ္ရန္ စိန္ေခၚ | DVB