မေကြးၿမိဳ႕မရဲစခန္း အခ်ဳပ္ခန္းေဖာက္ၿပီး အခ်ဳပ္တရားခံ ၆ ဦး ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ | DVB