ဘရာဇီးတြင္ ေနအိမ္ၿခံဝင္းအတြင္းရွိ ေရကူးကန္ထဲ ေလယာဥ္ပ်က္က်၊ လူ ၃ ဦးေသဆံုး | DVB