နယ္သာလန္ေတာင္ပံကစားသမား ေရာ္ဘင္ လက္ေရြးစင္မွ အနားယူ | DVB