စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က တိုက္႐ုိက္ထုတ္လႊင့္ | DVB