ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိရွိ ပါဝင္ဆုေတာင္းေပးၾကရန္ ဧရာဝတီတိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေမတၱာရပ္ခံ | DVB