ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးကုိ ကားေနာက္ခန္းတြင္ထားၿပီး ဘိန္းျဖဴသုံးစြဲခဲ့သည့္ မိခင္ႏွစ္ဦး အေရးယူခံရ | DVB