အာရွဖလားေျခစစ္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ကာဂ်စၥတန္ ၂ ဂိုးစီသေရက် (႐ုပ္သံဟိုက္လိုက္) | DVB